كتاب كوه دوم

كتاب كوه دوم

1399/06/22

کتاب کوه دوم به خواننده کمک می‌کند خودش را در دو بستر بررسی کند: اول زندگی فردی و دیگر زندگی اجتماعی و تعامل با دیگران، پس برای هر فردی که نیاز به شناخت خودش دارد مناسب است.