گزارش

پاییز امسال در انتظار چه آثاری در بازار جهانی کتاب باشیم؟

پاییز امسال در انتظار چه آثاری در بازار جهانی کتاب باشیم؟

1397/07/03

فصل پاییز فرار رسیده است و باید منتظر اخبار جدید و جذابی در حوزه کتاب ونشر باشیم. در این مطلب به معرفی چند کتاب مهم می‌پردازیم که در فصل پاییز وارد بازار کتاب می‌شوند.