گزارش

طرح خرید کتاب به انتخاب کتابدار از ۷ مهرماه اجرایی می‌شود

طرح خرید کتاب به انتخاب کتابدار از ۷ مهرماه اجرایی می‌شود

1397/07/04

در راستای مشارکت فعال کتابداران در انتخاب منابع کتابخانه‌های عمومی و همچنین افزایش دانش عمومی کتابداران، مرحله اول طرح خرید کتاب سال ۱۳۹۷ به انتخاب کتابداران اجرایی می‌شود.