02

04

05

كتابخانه

03

گزارش

1397/09/21
مشروح برنامه هاي اجرايي هفته كتاب سال 97 در حوزه ستادي وزارت نيرو

1397/07/04
در راستای مشارکت فعال کتابداران در انتخاب منابع کتابخانه‌های عمومی و همچنین افزایش دانش عمومی کتابداران، مرحله اول طرح خرید کتاب سال ۱۳۹۷ به انتخاب کتابداران اجرایی می‌شود.

1397/07/03
فصل پاییز فرار رسیده است و باید منتظر اخبار جدید و جذابی در حوزه کتاب ونشر باشیم. در این مطلب به معرفی چند کتاب مهم می‌پردازیم که در فصل پاییز وارد بازار کتاب می‌شوند.

تازه‌ها

حال خوش خواندن

12.jpg